ЗА НАС

Основана през 1992 година "Мероне" изминава пътя от малко преработвателно предприятие до водещ производител на кашкавал и млечни продукти. Фабриката е разположена на близо 5000 кв. м. площ в промишлената зона на гр. Алфатар.

Дружеството е с дългогодишен опит и утвърдени традиции в изкупуването, преработката и реализацията на мляко и млечни продукти на българския и международен пазар.

 

Изкупвателната мрежа е изградена на териториален принцип, като обхваща 70 ферми и приемателни пунктове в населените места на Силистренска, Добричка, Шуменска и Разградска области. Суровото мляко, което се събира за производството на продуктите с марка "Мероне", е с много високи качествени показатели, поради завишения контрол при приемането и окачествяването му.

 

Продуктите с марка "Мероне” са отличени със златен медал за качество.

 

ТЕХНОЛОГИЯТА

Рецептурата за производство на кашкавал "Мероне” е разработена по автентична рецепта и с годините е усъвършенствана от специалисти на фирмата. Оформена е съгласно изискванията на българското и европейското законодателство и е част от системата за вътрешен контрол. За производството на кашкавал с марка "Мероне” използваме 100% чисто натурално свежо мляко, което се термизира при температура 63 - 65⁰С. Целта на този процес е да се снижи вредната микрофлора, като същевременно се запазят полезните млечнокисели организми. Следва процес на млечнокисела ферментация, парене в солен разтвор при температура 72⁰ -74⁰С. Последният, но също много важен етап е процесът на зреене.

КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО

Процесът по контрол на качеството е приоритетно звено от дейността на компанията. През 2013г. фирмата се сертифицира по международният стандарт FSSC 22000 - система за управление и контрол на безопасността на хранителните продукти.

Въведена бе в експлоатация инсталация за концентриране на суроватка чрез процеса R.O. (Обратна Осмоза), разработка на екип инженери от фирма Русис ЕООД (инж. Румен Стефанов и инж. Бисер Кючуков). Съоръженията за концентриране на суроватка са оборудвани с мембрани, които задържат практичски всички съставки на суроватката. Като остатък остава напълно чиста вода. Концентрата от суроватката е продукт с висока хранителна стойност.
 

 

ЦЕЛИ

Основните усилия на дружеството са насочени към:

 

ЕКИП

Във фирмата работят висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит. Консултантската помощ от най-добрите специалисти в млекопреработката в страната гарантират постоянното високо качество, характерно за продуктите, носещи марката "Мероне".

 

Продуктите с търговска марка "Мероне" можете да намерите във всички големи магазини и търговски вериги в страната. Те са добре познати и на чуждестранните пазари и се изнасят за страни като САЩ, Русия, Германия, Испания, Белгия, Англия, Гърция, Молдова и др.